Ansökan projektbidrag Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet arbetar med att öka kännedomen och kunskapen om Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Efter ett intensivt arbete i FN och FN:s medlemsländer är en ny global utvecklingsagenda utarbetad, som tog vid efter årsskiftet 2015-16. De globala målen för hållbar utveckling ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Arbetet med att utarbeta Agenda 2030 har varit en av de viktigaste processerna för att säkra en hållbar utveckling. FN-rörelsen i Sverige har varit och är en given aktör i detta arbete. Nu är det dags för det nationella genomförandet. Tillsammans ska vi informera, utbilda och engagera människor i detta arbete. Vi vill lyfta fram betydelsen av FN:s arbete i fält för att de globala målen ska nå framgång. Vi vill också lyfta fram FN:s roll i arbetet med Post-2015 och Agenda 2030. Vi vill göra det möjligt för människor att kunna ta ställning och engagera sig i vårt arbete. För att klara det krävs det lokalt engagerade medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt. Vi hoppas att just din FN-förening eller ditt FN-distrikt vill vara med i detta arbete under de kommande åren.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Projektet får gärna genomföras i samarbete med någon lokal/regional organisation. Om en av FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030 bor i kommunen, samarbeta gärna med henne eller honom och gör ett gemensamt projekt. Ambassadörer för Agenda 2030 kan söka upp till 5000 kr från FN-förbundet för verksamhet under 2017.

Hur mycket kan sökas?

Max 5000 kr per tillfälle.

När kan man söka?

Bidraget kan sökas löpande. Använd formuläret nedan.

Villkor

Aktiviteten måste bidra till målen och syftet med FN-förbundets arbete med Agenda 2030. På vilket sätt måste tydligt framgå av projektansökan. Bidraget kan endast sökas av FN-föreningar och FN-distrikt.

För att FN-förbundet ska kunna bevilja bidrag måste även FN-föreningen/FN-distriktet ha uppfyllt följande kriterier: tidigare års projektbidrag från FN-förbundet ska ha avrapporterats samt senaste årsmöteshandlingar skickats till FN-förbundet.

Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor.

Redovisning

Redovisning ska ske senast två månader efter genomförd aktivitet via detta formulär. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år.

Kontaktperson

Pernilla Bergström, projekthandläggare Agenda 2030. Telefon: 08-462 25 46, e-post: pernilla.bergstrom@fn.se
Adress: Svenska FN-förbundet, Att: Pernilla Bergström, Box 15 115, 104 65 Stockholm

 

  • Om sökande FN-förening/distrikt

  • Om projektet

  • Budget