Ansökan projektbidrag Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Ett av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och uppnådda till år 2030 i all världens länder. Läs mer om de globala målen här.

Svenska FN-förbundet har i uppdrag att öka berörda målgruppers kännedom och kunskap om det globala utvecklingssamarbetet och Sveriges stöd till FN med fokus på Agenda 2030. Vi vill lyfta fram betydelsen av FN:s arbete i fält för att Agenda 2030 och de globala målen ska nå framgång. Tillsammans ska vi i FN-rörelsen informera, utbilda och engagera människor i detta arbete. För att klara det krävs det lokalt engagerade medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt. Vi hoppas att just din FN-förening eller ditt FN-distrikt vill vara med i detta arbete under de kommande åren.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Projektet får gärna genomföras i samarbete med någon lokal/regional organisation. Om en av
FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030 bor i kommunen, samarbeta gärna med henne eller honom och gör ett gemensamt projekt. Ambassadörer för Agenda 2030 kan söka upp till 5000 kr från FN-förbundet för verksamhet under 2017. Läs mer om ambassadörerna här.

Hur mycket kan sökas?

Max 5000 kr per tillfälle. Vid projekt som kräver en större budget, vänligen kontakta FN-förbundet.

När kan man söka?

Bidraget kan sökas löpande under året. Ansökan om projektbidrag måste vara FN-förbundet tillhanda senast tre veckor innan planerad aktivitet.  Projektbidrag kan inte ansökas om, eller beviljas, efter det att aktiviteten är avslutad eller genomförd.

Villkor

  • Aktiviteten måste bidra till målen och syftet med FN-förbundets arbete med Agenda 2030. På vilket sätt Agenda 2030 lyfts fram måste därför tydligt framgå av projektansökan.
  • Glöm inte att det är det internationella perspektivet som måste vara i fokus.
  • Bidraget kan endast sökas av FN-föreningar och FN-distrikt.
  • För att FN-förbundet ska kunna bevilja bidrag måste även FN-föreningen/FN-distriktet ha uppfyllt följande kriterier: tidigare års projektbidrag från FN-förbundet ska ha avrapporterats samt senaste årsmöteshandlingar skickats till FN-förbundet.
  • Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor.
  • Om er FN-förening/ert FN-distrikt har blivit beviljade projektbidrag men inte redovisat inom två månader efter det att aktiviteten är genomförd kan FN-förbundet begära tillbaka medlen.

Redovisning

Redovisning ska ske senast tre veckor efter genomförd aktivitet via detta formulär eller genom den här blanketten. Ekonomisk redovisning ska bifogas. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson

Pernilla Bergström, projekthandläggare Agenda 2030. Telefon: 08-462 25 46, e-post: pernilla.bergstrom@fn.se
Adress: Svenska FN-förbundet, Att: Pernilla Bergström, Box 15 115, 104 65 Stockholm

 

  • Om sökande FN-förening/distrikt

  • Om projektet

  • Budget