Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Utvärdering av FN-skola

Internet Webbaserad utvärdering på FN-skolor

 

Varje år utvärderar vi FN-skola tillsammans för att utveckla och stärka samarbetet. En webbaserad utvärdering kommer att skickas ut till alla FN-skolors kontaktpersoner den 27 mars. Sista dag att svara på den är den 19 april. Utvärderingarna sammanställs sedan och skickas tillbaka till skolorna.