Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Hur påverkar alkohol och tobak möjligheterna att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 ?

Klara Södra Kyrkogata 20 IOGT-NTO-gården

Tid: 18 maj 09.00-10.00

Plats: IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20

Kaffe och frukostmacka serveras från klockan 8.30. Seminariet är kostnadsfritt.

Alkohol och tobak är två av de största riskfaktorerna bakom ohälsa och för tidig död i världen. Men det är inte bara hälsan som skadas – skrapar man lite på ytan så ser man snart att många av de 17 hållbarhetsmålen påverkas negativt av alkohol och tobak.

Borde biståndet i större utsträckning integrera alkohol- och tobaksförebyggande inslag i projekten? Vilka politiska lösningar finns det på problemen? Det är några av frågorna vi ska försöka få svar på under seminariet.

Medverkande: Ewy Thörnqvist (Tobaksfakta), Maik Duennbier (IOGT International), Lisa Sjöblom (Forum Syd) och Aleksander Gabelic (FN-förbundet). Pierre Andersson (IOGT-NTO-rörelsen) är moderator.

Anmälan sker till lovisa.andersson(a)fn.se, senast den 16 maj.

Karta Och VÄgbeskrivning