Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Engagera dig lokalt

Engagera dig på din ort!

Svenska FN-förbundet har ca 100 lokala FN-föreningar och 20 FN-distrikt med totalt omkring 6000 medlemmar. Genom att bli medlem i FN-förbundet blir du automatiskt medlem i din närmaste lokalförening och en del av en nationell gräsrotsrörelse för en bättre värld. Där träffar du andra FN-vänner och kan välja att engagera dig i allt från styrelsearbete till konkreta förändringsprojekt. Hitta din närmaste lokalförening och ta reda på vad som händer på just din ort!

Bli medlem

Gå med i din lokala FN-förening!

Bli medlem >