Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 2017-05-24

Tema för det senaste numret av Världshorisont är FN:s fredsinsatser.

Över hela världen finns i dag 130 000 personer i sexton FN-ledda fredsfrämjande insatser. Militärer, militärobservatörer och poliser genomför på marken de beslut som FN:s säkerhetsråd har fattat för att främja internationell fred och säkerhet.

Det nyutkomna numret av FN-förbundets medlemstidning Världshorisont har FN:s fredsinsatser som tema. I tidningen möter vi bland andra FN-svensken Bo Svärd som deltog i den första väpnade FN-styrkan, UNEF 1. Bo Svärd, som tjänstgjorde i bataljonen från november 1956 till maj 1957, ger oss en tillbakablick på av livet som FN-soldat.

I Världshorisont får vi som vanligt en gedigen bakgrund och åsikter om det aktuella temat. Vi möter också dagens svenska FN-soldater som tjänstgör i Mali. Den nye chefen för FN:s fredsfrämjande insatser, den tidigare franske ambassadören i Sverige Jean-Pierre Lacroix, berättar om sitt uppdrag. I sin krönika efterlyser FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic fler och bättre FN-soldater. I tidningen finns också ett faktablad om FN:s fredsinsatser genom åren.

FN-förbundet välkomnade nyligen att internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal har blivit svensk flaggdag. Läs mer om detta på FN:s hemsida.

Här kan du läsa eller ladda ner det senaste numret av Världshorisont.

FN-förbundet i sommar 2017-06-21

Här hittar ni oss i sommar!

FN-förbundet i Almedalen 2017-06-20

Under politikerveckan i Almedalen den 3-10 juli medverkar vi med flera seminarier. Här kan du ta del av det fullständiga programmet för vår medverkan.

Återföreningen 2017-06-14

Noorullah och Mahdi, 17, möttes igen efter åtta år – på FN-förbundets UNg-helg.

Risk för vag MR-institution 2017-06-13

Den planerade nationella institutionen för mänskliga rättigheter riskerar att bli ett hastverk, skriver Svenska FN-förbundet och fem andra människorättsorganisationer i Upsala Nya Tidning.